četrtek, 30. april 2015

Lončarska vas







Stara žena povabi v hišo in poboža po licu. Kolo se vrti, čas stoji.

sreda, 29. april 2015

Romunija








Drugi svet.